“Nếu bạn muốn tỏa sáng vào ngày mai, bạn cần phải lấp lánh từ ngày hôm nay.” via Lê Cường's blog

via Lê Cường's blog Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bạn!

Created with Raphaell 2.0.0